TS2系列 二阀组

描述

扁平型二阀组(TS2P)

选型编码:  TS2P a – bcdef-g/T

 

代码 描述 代码 描述
a   安装方式
0 左高压(压力变送器用) 3 右高压(差压变送器用)
1 右高压(压力变送器用) 4 加长型
2 左高压(差压变送器用) 5 出口端螺纹连接
b   压力等级
3 32MPa 4 42MPa
c   材质
E 304 K 317L
F 316 M Monel
D 316L H Hc-276
G 316H S S31803
J 321    
进口端螺纹
N 1/2”NPT M M20X1.5
R Rc1/2”    
出口连接方式
N 1/2”NPT M M20X1.5
R Rc1/2” W IEC 61518
f  温度
L ―40~230°C M 230~350°C
g   安装螺栓   (材质304)
E 7/16-20UNF M M10X1.5

相关产品